Rijn-Schiekanaal

Leiden

10:15 | 2-3,5 km Wilhelminabrug (Roomburgerweg 1)
Inschrijven | Facebook | Youtube

10:30 | 3.5-5.5 km Kanaalbrug(Hoek Cronesteinpad / Heinekenpad) 
Inschrijven | Facebook | Youtube

10:45 | 5,5-7 km Tuinvereniging Roomburg (Vlietweg 66)
Inschrijven | Facebook | Youtube

Leidschendam-Voorburg

11:00 | 7-8 km Vlietlandbrug (Rietpolderweg 12) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

11:15 | 8-10 km Recreatiecentrum Vlietland (Rietpolderweg 1) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

11:30 | 10-12 km Overhaalbrug (Oostvlietweg 42) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

11:45 | 12-14 km Pensioenstal de Windhoek (Oostvlietweg 27) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

Hoogheemraadschap Delfland

12:00 | 14-16 km Sluiskolk Kantoor (Sluisplein 10) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

Den Haag

12:15 | 16-18 km Wijkerbrug (Schrepelpad 2)
Inschrijven | Facebook | Youtube 

12:30 | 18-20 km Oude Tolbrug (Westvlietweg 115) 
Inschrijven | Facebook | Youtube 

Rijswijk

12:45 | 20-22,-5 km Brug De Oversteek (Delftweg 35)
Inschrijven | Facebook | Youtube 

Delft

13:00 | 22,5-25 km Grens Rijswijk – Delft (Delftweg 150)
Inschrijven | Facebook | Youtube 

13:15 14 25-26 km Oostpoort (Oostpoort 1)
Inschrijven | Facebook | Youtube