Leeuwarden

Arnhem | Assen | Den Bosch | Den Haag | Leeuwarden | Middelburg | Utrecht | Zwolle
DHZ/DIY Groningen | Haarlem | Lelystad | Maastricht

Op 22 maart 2022 gaan wij met de opbrengst van 14 jaar Rotterdam Swim in elk provinciehoofdstad een “rivier” schoonmaken. In de provincie Friesland gaan wij deze route schoonmaken.

Doe Mee!

Doe mee en meld je via onze website of facebook

Info!

De geschiedenis van Leeuwarden gaat terug tot in de Romeinse tijd (753 v.C – 476 n.C.) toen woonden er
nl al mensen op de plek waar nu de Oldehove kerk staat. Het duurde nog tot de 13e eeuw alvorens Leeuwarden dankzij de als maar dalende zeespiegel en daarmee het verdwijnen van de ‘Middelzee’ uitgroeide tot de huidige vestingstad waarvan nog 8 van de oorspronkelijk 9 bastions zichtbaar zijn.
Met het Waterplan 2000-2004 heeft de gemeente Leeuwarden de waterkwaliteit in de stadsgrachten aanzienlijk verbeterd en daarmee de binnenstad aantrekkelijker gemaakt. De grachten werden geschikt gemaakt voor kleine recreatieve vaart en in de grachten werden doorvaarbare rubberen ‘gordijnen’
geplaatst die de invloed van (de slechtere kwaliteit van) het Friese boezemwater verminderen.
Voor de schoonmaak verzamelen wij ons bij de Prins Hendrikbrug vanwaar wij de weerszijden de Stadsgracht schoonmaken.

Bruggen

Over de Stadsgracht in Leeuwarden liggen met de klok mee deze bruggen.

 • Prins Hendrikbrug
 • Wirdumerspoortsbrug
 • (Blokhuisplein)brug (BZN)
 • Oosterbrug
 • Vlietsterbrug
 • (Cambuursterpad)brug (BZN)
 • Hoeksterpoortsbrug
 • (Blauwhuis) Brug (BZN)
 • Verversbrug
 • Noorderbrug
 • Vrouwenpoortsbrug

Route