Aquarius

| Nationaal | Regionaal | Doe Mee  | Blog | Stichting Aquarius

Stichting Aquarius is een non-profit organisatie die aandacht vraagt voor schoon water door middel van uiteenlopende evenementen. Zo organiseert Stichting Aquarius sinds 2008 elk jaar de King Of The Rivers, de Zeemeerminnenparade en Wereld Water Dag met als doel een gedragsverandering te bereiken bij politici, wetenschappers, journalisten, ondernemers en burgers.

Oprichters

Stichting Aquarius werd in maart 2008 opgericht door Erik Van Loon en Ton Jansen. Het eerste project was de King Of The Rivers – Rotterdam. Na het succes van de King Of The Rivers – Rotterdam groeide Stichting Aquarius hard. Inmiddels organiseert Stichting Aquarius in Rotterdam deRotterdam Swim, in Den Haag de Zeemeerminnenparade en in Amsterdam de Royal Amstel Swim en Amsterdam Swim en in steeds meer locaties jaarlijks een river clean up op Wereld Water Dag.

Portfolio

Stichting Aquarius ontvangt geen exploitatiesubsidie, financiële overheidssteun of subsidies van overheden. Daarom kiezen wij sinds eind 2011 voor een meer commerciële werkwijze bij het uitvoeren van communicatieprojecten die als doel hebben het gedrag van mensen, binnen de doelgroep, te veranderen. Daarnaast ondersteunen wij startende bedrijven, stichtingen en verenigingen die passen in onze aandachtsvelden met advies en uitvoering tegen kostprijs of om niet. Onze portfolio bestaat inmiddels uit een snel groeiend aantal vaste klanten.

https://www.youtube.com/watch?v=yjWSfFtKM7c

Wat doen wij

Daarom adviseert Stichting Aquarius over schoon water en schone lucht en voert indien nodig deze projecten ook uit. Bij advisering en de projecten die wij uitvoeren, kiezen wij voor een praktische en creatieve benadering. Hierbij denken wij actief met de opdrachtgever mee en nemen wij, indien gewenst, een groot deel van de organisatie en coördinatie uit handen van de opdrachtgever. Momenteel voeren wij communicatieprojecten uit over een groot aantal thema’s zoals klimaat, schoon water en schone lucht. welzijn, gezondheid en leefbaarheid. Daarbij gaan wij zoveel mogelijk uit van een geïntegreerde communicatie-aanpak.

Communicatie

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatiestrategieën, het opstellen van communicatieplannen en de daadwerkelijke uitvoering van die plannen inclusief het bedenken, maken en produceren van de communicatiemiddelen. Naast onze vaste medewerkers werken wij met een groot aantal freelancers en een aantal stagiaires als een hecht team aan zeer uiteenlopende projecten. Onze medewerkers hebben uiteenlopende achtergronden en hebben onder meer ervaring als milieukundige, kunstenaar, illustrator, cartoonist, taalkundige, redacteur, ontwerper, grafisch vormgever, webdesigner, (marketing) communicatie- en organisatiedeskundige. Door de verschillende ervaringen en achtergronden van onze medewerkers te combineren komen betere, soms unieke, resultaten tot stand.

Voor wie werken wij

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, ministeries en groene/duurzame organisaties, een aantal stichtingen en startende ondernemers. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de communicatieplannen en de uitvoering daarvan prima af te stemmen op het beschikbare budget, waarbij onze klanten vaak zeer verrast zijn door onze praktische, flexibele en kostenverlagende werkwijze en adviezen. Door analyse en differentiatie van de doelgroep in subdoelgroepen blijkt het vaak mogelijk om veel meer te doen dan verwacht en zelfs een reserve op te bouwen binnen het aangegeven budget.

Productontwikkeling

Naast projecten, advisering en productontwikkeling voor klanten, ontwikkelen wij eigen producten en websites waarmee wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Voorbeelden hiervan zijn onze lespakketten, kleurplaten en workshops

Erik Van Loon

Stichting Aquarius – Voor schoon water