Middelburg

Arnhem | Assen | Den Bosch | Den Haag | Leeuwarden | Middelburg | Utrecht | Zwolle
DHZ/DIY Groningen | Haarlem | Lelystad | Maastricht

Op 22 maart 2022 gaan wij met de opbrengst van 14 jaar Rotterdam Swim in elk provinciehoofdstad een “rivier” schoonmaken. In de provincie Zeeland gaan wij deze route schoonmaken.

Doe mee!

Doe mee en meld je via onze website of facebook

Info

Rond het midden van de 9e eeuw is Middelburg ontstaan en het kreeg in 1266 stadsrechten. Rond die tijd zijn ook de eerste stadswallen en (binnen)grachten aangelegd. Tussen 1595 en 1598 werden de oude grachten uitgebreid met een aarden stadswal met daaraan 13 bastions. In de jaren daarna groeide Middelbrug samen met Delft, Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam uit tot belangrijke VOC-steden. Op vele plekken vind je nog gebouwen uit die tijd. Door gevechten tussen Fransen en Duitse legers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van het centrum (600 monumentale gebouwen) afgebrand. Aan de Spuisluis staat gelukkig nog de voormalige getijdenmolen. Deze sluis was zodanig geconstrueerd dat het water zowel bij eb als bij vloed dezelfde stroomrichting had waardoor het als korenmolen dienst deed.

Bruggen

In Middelburg maken wij rondom de stad 6.000 m. waterweg schoon en dat doen wij samen met de gemeente Middelburg en het waterschap Scheldestromen. Van een aantal bruggen weten wij de naam niet. Ze staan hieronder met de afkorting BZN. Dit staat voor Brug Zonder Naam:

 • (Langevieleweg) brug (BZN)
 • Seisbuitenbrug
 • (Noordsingel)brug (BZN)
 • (Koepoort)brug (BZN)
 • Prins Hendrikdok
 • Spijkerbrug
 • Bellinkbrug
 • Koningsbrug
 • Sint Janvoetbrug
 • Spinhuisbrug
 • Vlissingsebinnenbrug
 • Geertebrug
 • Geerevoetbrug
 • Langevielebinnenbrug
 • Seisbinnenbrug
 • Herenbrug

Route