Persbericht 2018

 | Welkom | Schone Rivieren | Doe Mee  | Publicaties | Blog | Over Ons
Wereld Water Dag Kranten | Video’s | Foto’s Persberichten

10 Jaar Wereld Water Dag
Vrijwilligers maken drie rivieren schoon in Rotterdam ter gelegenheid van 10 jaar Wereld Water Dag!

Elke dag hoort u iets over het klimaat, over luchtverontreiniging, watervervuiling, etc en Stichting Aquarius doet daar iets aan. Zo maakt Stichting Aquarius met de opbrengst van de Nationale Nieuwjaarsduik, de Amsterdam Rotterdam Triathlon, de Amsterdam Swim, de Royal Amstel Swim en de Rotterdam Swim sinds 2009 elk jaar een rivier schoon. Dit jaar vindt alweer de 10e editie plaats. 

10 jaar Wereld Water Dag
www.wereldwaterdag.nl/videos
Sinds 2009 mobiliseert Erik Van Loon van Stichting Aquarius met de opbrengst van de Rotterdam Swim jaarlijks honderden burgers (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, sporters, etc) van jong tot oud die wonen of werken langs een rivier die hij elk jaar schoonmaakt ter gelegenheid van de UN – World Water Day.

Geschiedenis
In 2009 maakten wij de Schie (1 km) in Delfshaven schoon, in 2010 de Rotte (2,5 km) in Rotterdam schoon, in 2011 de Amstel (3 km) in Amsterdam schoon, in 2012 de Oude IJssel (5 km) van Duitsland tot Nederland schoon, in 2013 maakten zij ter eren van de inhuldiging van Willem Alexander tot Koning van Nederland de Laak (3 km) in Den Haag schoon, in 2014 werd de Oude Rijn van Harmelen tot Katwijk aan Zee (50 km) schoongemaakt en in 2015 maakte men de Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon van Werkendam tot Muiden (140 km) en in 2016 maakten wij van het stadhuis van Amsterdam tot het stadhuis van Rotterdam de Amstel, het Aarkanaal, de Gouwe, de IJssel, de Maas en de Rotte schoon (90 km).

15 km
www.wereldwaterdag.nl/routes
Op 22 maart 2018 gaan wij de Rotte, de Schie en de Maas elk over 5 km schoonmaken. Tijdens deze schoonmaak richten de deelnemers zich hoofdzakelijk op de oevers, kades, parken, straten en wegen op max. 25 meter aan weerszijden van de rivieren en daarbij verwachten wij 5 kg afval per km = 75 kg afval op te halen. Om de schoonmaak in goede banen te leiden, worden de vrijwilligers van start tot finish begeleid door Ambassadeurs van Stichting Aquarius. De Rotte (route A) wordt schoongemaakt vanaf de Gordelweg, de Schie (route B) vanaf Metrostation Coolhaven en de Maas (route C) vanaf de Brienenoordbrug. Alle routes zijn ongeveer 5 km lang en eindigen allemaal in Huis Der Zotheid.

Schoon Water Feest
Tijdens het afsluitende Schoon Water Feest zal Stichting Aquarius verder bekend maken hoeveel en wat voor soort afval per route is verwijderd. Om de hoeveelheid te kunnen berekenen houden de deelnemers net als in voorgaande jaren een Wereld Water Dag Turfkaart bij alvorens zij het afval met een schepnet, prikstok, etc in hun vuilniszak werpen. De vuilniszakken worden vervolgens afzonderlijk gewogen en genummerd waarna ze worden afgevoerd. Dit jaar krijgen de groepen drie type / kleuren vuilniszakken mee:
– Blauw voor papier en plastic (pet flessen, verpakkingsmaterialen, drukwerk)
– Groen voor ijzer, staal en glas (blikjes, ijzerdraad, flessen)
– Zwart voor natuurlijke materialen (takken, hout, groenafval).

Fietsvissen
www.fietsvissen.nl
Op Wereld Water Dag 2014 verraste de jonge Sebastiaan Zonneveld ons in Alphen aan den Rijn toen hij 6 fietsen uit de Oude Rijn wist te vissen. Dit jaar gaan wij op 12 plekken langs de route fietsvissen. Help je mee?

Meten Is Weten
www.wereldwaterdag.nl/meten-is-weten

In verband met ons tienjarig bestaan gaan wij van 22 maart 2018 tot 22 maart 2019 op verschillende plekken op de Schie, de Rotte en de Maas wekelijks onderzoek doen naar de waterkwaliteit. Wij hebben daartoe een visvriendelijk meetinstrument ontwikkeld waarmee wij de fysieke (waterstand, -snelheid, etc), de chemische (zuren, verontreiniging, etc) en de biologische (alles wat er leeft) stand van de rivier een jaar lang gaan monitoren. De fysieke, (micro) biologische en scheikunde resultaten zijn vrij toegankelijk.

Kleurplatenwedstrijd
www.wereldwaterdag.nl/kleurplatenwedstrijd

Voor de jongste deelnemers heeft Stichting Aquarius nog een mooie kleurplaten actie. Deelnemers kunnen deze op 22 maart in Huis Der Zotheid of bij een van de ambassadeurs/vrijwilligers inleveren en in ruil daarvoor krijgen ze een mooie Wereld Water Dag speldje. De kleurplaten worden aan het eind van de dag overhandigd aan de burgemeester van Rotterdam.

Schoon Water Feest
www.wereldwaterdag.nl/programma

10:00-14:00 Rivieren Schoon
Van 10:00 tot 14:00 gaan wij de Rotte, de Maas en de Schie schoonmaken en bij alle bruggen kan je fietsvissen!

15:00-15:30 Zonneflessenboten Race
Ism de Dutch Design Month en scholen organiseren wij een zonneflessenboten race!

15:30-16:00 Ideeën Voor Water III
Ism de Zomer Universiteit presenteren kinderen hun ideeën voor schoon water!

19:00-20:00 Dichten Voor Water IV
’s avonds worden weer de mooiste gedichten over schoon water voorgedragen!

20:00-21:30 Film
Ism met het IJFFR laten wij een film over de olieramp in de Golf van Mexico zien!

21:30-22:00 Borrel
Met de Schoon Water Borrel kan iedereen die werkzaam is op het gebied van schoon water, etc met elkaar in contact komen. De Schoon Water Borrel is ook het moment dat de 5 meest briljante jongeren van 12 tot 18 jaar hun beste ideeën voor schoon water mogen presenteren aan professionals (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, etc).

Contact
Erik van Loon
06 3826 5666
info@wereldwaterdag.nl