Persbericht 2012

 | Welkom | Schone Rivieren | Doe Mee  | Publicaties | Blog | Over Ons
Wereld Water Dag Kranten | Video’s | Foto’s Persberichten

4 Jaar Wereld Water Dag
Vrijwilligers maken op Wereld Water Dag de Oude Ijssel van Duitsland tot Nederland schoon

Op donderdag 22 maart is het UN World Water Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor schoon water. In Oude IJsselstreek doen wij dat door samen met kinderen uit Nederland en Duitsland de Oude IJssel Schoon te maken van Duitsland tot Nederland, op veldexcursie te gaan langs de Oude IJssel en de Waterspeelplaats DRU Industriepark te openen met een Zonneflessenbotenrace.

Oude IJssel Schoon
Om 09:00 maken wij eerst een stuk Oude IJssel Schoon van Duitsland tot Nederland. Deelnemers krijgen daartoe van de organisatie schepnetten, prikstokken en handjes waarmee zij vanaf de kant het oppervlaktewater en de kades van de Oude IJssel Schoon kunnen maken. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Dru Industriepark
De Oude IJssel (81,7 km) is overigens een mooie, historie rijke rivier. Zo is Nederlandse ijzerindustrie langs de Oude IJssel ontstaan. De ijzergieterijen die hier ontstonden zoals de voormalige DRU in Ulft en Vulcanus in Langerak waren in wezen de voorlopers van de Hoogovens in IJmuiden.

Programma:

09:00-10:50 Excursie Engbergen
10:50-11:00 Pauze (incl. kleine consumptie en mogelijkheid om handen te wassen)
11:00-12:50 Excursie Stuw
12:50-13:30 Invullen Wereld Water Dag Paspoort en Lunch
13:30-15:30 Zonneflessenbotenrace Knutselworkshop
15:30-16:30 Opening Waterspeelplaats DRU Industriepark

09:00-12:30 Veld excursie
Bijna 120 leerlingen van Nederlandse en Duitse scholen gaan op 22 maart van 09-09:50 de Oude IJssel Schoon maken en onmiddellijk daarna op excursie langs:
– 10:00 Engbergen (Rivierduin, Cool Nature en Waterpoelen)
– 11:00 Stuw (Vistrap, Vuilafvang en Stuw)
Tijdens deze veldexcursies krijgen de deelnemers van de Gemeente Oude IJssselstreek, het Regionaal NME-Centrum Doetinchem en omstreken en het Waterschap Rijn en IJssel uitleg over de verschillende facetten van water en doen zij zelf proefjes en opdrachten.

12:30-13:30 Lunch en Wereld Water Dag Paspoort

Tijdens de lunch verzorgd door Slowfood krijgen de kinderen de kans om de Wereld Water Dag Paspoort in te vullen met allerlei vragen rondom schoon water. De lunch staat in het thema Water and Food Security”. Dit is het officiele thema van de UN World Water Day 2012.

13:30-15:30 Zonneflessenbotenrace Knutselworkshop
Na de lunch gaan de deelnemers aan de slag met de Zonneflessenbotenrace Knutselworkshop. Onder deskundige leiding van Professor Doktor Chaos en zijn assistenten Dokter Niksdoen, Magalles, Luisterniet en Einsteen laten wij kinderen van 10-12 jaar in team verband kennis maken met schoon water, (electro)techniek, (scheeps)bouwkunde, recycling, duurzaamheid en schone energie.

Techniek vs Administratie

De Gemeente Oude IJsselstreek, het Waterschap Rijn en IJssel en Green Spread vinden werkgelegenheid, duurzaamheid en schone energie belangrijk en wij hopen dat jongeren in de laatste klas van de basisschool naar aanleiding van deze workshop kiezen voor technische beroepen. Nederland en Duitsland hebben tenslotte een schreeuwend tekort aan jongeren die kiezen voor overall en handschoen (technische beroepen) ipv blouse en stropdas (adminstratieve beroepen).

Schenking Solarsets

Om jongeren in de regio blijvend te stimuleren, schenkt Stichting Aquarius in samen werking met de gemeente Oude IJsselstreek, het Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank Graafschap Zuid, Green Deal en Regionaal NME-Centrum Doetinchem en omstreken aan het Almende College 50 solar sets

15:30-16:00 Zonneflessenbotenrace en opening Waterspeelplaats

Direct na de Zonneflessenbotenrace Knutselworkshop wordt de Waterspeelplaats DRU Industriepark geopend met de Zonneflessenbotenrace. De waterspeelplaats is een initiatief van de gemeente Oude IJsselstreek en mede tot stand gekomen met steun van Waterschap Rijn en IJssel. Op de speelplek kunnen kinderen waterspuiters bedienen en via stapstenen op verschillende niveaus rondlopen. Onderaan de waterpartij, bij de Oude IJssel, zijn een overloop en een watermuur waarop de loop van de rivier te zien is. Informatieborden geven nadere uitleg over onder meer de historie van de rivier, flora en fauna.

Stichting Aquarius
Stichting Aquarius maakt elk jaar op Wereldwaterdag een rivier in Nederland schoon. In 2009 de Schie, in 2010 de Rotte Schoon en in 2011 de Amstel. Dit jaar is de Oude IJssel aan de beurt,van Anholt (Duitsland) tot Ulft (Nederland). Op www.stichtingaquarius.nl/wereldwaterdag vindt u diverse publicaties.

Wereld Water Dag 2012 – Doe mee!
Eerste Contactpersoon: Erik Van Loon 06 3826 5666, Stichting Aquarius
Eerste Contactpersoon: Carmen Molenaar 06-53204347, Waterschap Rijn en IJssel

——-
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Op www.stichtingaquarius.nl/wereldwaterdag/publicaties vind u een aantal publicaties in kranten, televisie, etc over onze voorgaande rivieren schoon maak acties. Verder vindt u hier ook een raamposter en kleurplaat avn Oude IJssel Schoon