Linge Loop

Op 22 maart 2020 maken wij de Linge van Doornenburg tot Gorinchem schoon. Tijdens deze 12e Nationale Wereld Water Dag rivier schoonmaak van 100 km zoeken wij hardlopers die het leuk zouden vinden om deze 100 km lange route te rennen.

Stempelkaart
Om de 10 km zullen wij stempelposten inrichten opdat alle deelnemers die hele 100 km weten af te leggen na afloop een unieke volle stempelkaart als herinnering hebben.

Goede Doel
Met de opbrengst van de Linge Loop gaan wij in 2021 de Biesbosch schoonmaken ter nagedachtenis van de Sint Elisabethsvloed 600 jaar geleden. Bij de Sint Elisabethsvloed richten dijkdoorbraken en overstromingen in Zuid Holland en Zeeland grote verwoestingen aan. Maar liefst dertig dorpen werden door de vloed verwoest en naar schatting 2.000 mensen lieten het leven.

Een of tweedaags
Bij voldoende interesse kan de Linge Loop misschien jaarlijkse als een of meerdaags evenement worden georganiseerd. Waarbij deelnemers in een of twee dagen de 100 km Solo, in Team of Estafette afleggen.

2015
In 2015 liepen drie Utralopers van Slot Loevesteijn naar Muiderslot om aandacht te vragen voor schoon water.

www.LingeLoop.nl
Kijk op www.lingeloop.nl en geef je op!