Dit is het tabel dat straks vrij beschikbaar is voor alle jonge onderzoekers

Dit is het tabel dat straks vrij beschikbaar is voor alle jonge onderzoekers

maart 17, 2018 Uncategorized 0

In verband met ons tienjarig bestaan gaan wij van 22 maart 2018 tot 22 maart 2019 op verschillende plekken op de Schie, de Rotte en de Maas wekelijks onderzoek doen naar de waterkwaliteit. Wij hebben daartoe een visvriendelijk meetinstrument ontwikkeld waarmee wij de fysieke (waterstand, -snelheid, etc), de chemische (zuren, verontreiniging, etc) en de biologische (alles wat er leeft) stand van de rivier een jaar lang gaan monitoren. De fysieke, (micro) biologische en scheikunde resultaten zijn vrij toegankelijk.

Chemische
In het onderstaande blad vind je de de waarden waarop wij van vrijdag 23/3 tot vrijdag 22/3 de Rotte, de Schie en de Maas gaan testen: