Persbericht 2016

 | Welkom | Schone Rivieren | Doe Mee  | Publicaties | Blog | Over Ons
Wereld Water Dag Kranten | Video’s | Foto’s Persberichten

Elke dag hoort u iets over het klimaat, over luchtverontreiniging, watervervuiling, etc en Stichting Aquarius doet daar iets aan. Zo maakt Stichting Aquarius met de opbrengst van de Amsterdam Rotterdam Triathlon, de Amsterdam Swim, de Royal Amstel Swim, de Rotterdam Swim en de Nationale Nieuwjaarsduik al bijna 10 jaar lang op Wereld Water Dag elk jaar een rivier schoon tenslotte kunnen wij, mensen, dieren en planten, niet zonder schoon water leven.

Amsterdam Rotterdam Schoon
Dit jaar maken wij van het stadhuis van Amsterdam tot het stadhuis van Rotterdam de Amstel, het Aarkanaal, de Gouwe, de IJssel, de Maas en de Rotte schoon. Met deze 90 km lange rivier schoonmaak door het groene hart verbindt Stichting Aquarius 1,8 miljoen burgers wonend en/of werkend in 40.000 bedrijven, 13 gemeenten, 5 waterschappen en 2 provincies.

8 jaar Wereld Water Dag
www.stichtingaquarius.nl/wereld-water-dag/videos

Sinds 2009 maken wij ter gelegenheid van de UN – World Water Day elk jaar met burgers (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, sporters, etc) van jong tot oud een rivier in Nederland schoon. In 2009 maakten wij de Schie in Schiedam schoon, in 2010 de Rotte in Rotterdam schoon, in 2011 de Amstel in Amsterdam schoon, in 2012 de Oude IJssel van Duitsland tot Nederland schoon, in 2013 maakten zij ter eren van de inhuldiging van Willem Alexander tot Koning van Nederland de Laak in Den Haag schoon, in 2014 werd de Oude Rijn van Harmelen tot Katwijk aan Zee (50 km) schoongemaakt en in 2015 maakte men de Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon van Werkendam tot Muiden.

90 km
Om de 90 km schoonmaak in goede banen te leiden, heeft Stichting Aquarius de route in 45 stukjes van elk zo’n 2 km opgedeeld. Voor deze 45 etappes zijn wij nu op zoek naar evenzoveel Ambassadeurs en Sponsoren die zich over de beschikbare kilometers willen ontfermen. Samen met deze ambassadeurs/sponsoren werft Stichting Aquarius voor elke etappe 25 deelnemers met als uiteindelijk doel om de route van Amsterdam naar Rotterdam in een dag schoon te kunnen maken.

Golfbeweging
www.stichtingaquarius.nl/route/
De 45 ambassadeurs/sponsors maken met hun vrijwilligers elk +/-2  kilometer schoon en om dit allemaal in een dag te kunnen organiseren, starten de groep om de 12 minuten. De eerste groep start om 08:00 op het stadhuis van Amsterdam (km 0), de tweede groep start om 08:12 vanaf de Weesperszijder 79 (km 2), de derde groep om 08:24 vanaf km 4 en de laatste groep start om 16:24 vanaf de Erasmusburg (zuidzijde). Alleen zo kunnen de 1.000 deelnemers in een golfbeweging van 45 x 12 minuten = 540 minuten of te wel 9 uur de hele route schoonmaken.

Wereld Water Dag Krant
www.stichtingaquarius.nl/krant/wereld-water-dag-krant
Om deze 1.000 mensen te mobiliseren schrijven leerlingen aan diverse Gymnasia aan de route nu de Wereld Water Dag Krant. Deze zal net als in 2014 aan de route huis aan huis worden verspreid om zo mensen op te roepen deel te nemen aan de jaarlijkse rivier schoonmaak. Hieronder kunt u de Wereld Water Dag Krant 2015 teruglezen.

Rivier Schoonmaken
Tijdens Amsterdam Rotterdam Schoon richten de deelnemers zich hoofdzakelijk op de oevers, kades, parken, straten en wegen op max. 25 meter aan weerszijden van de Amstel, het Aarkanaal, de Gouwe, de IJssel, de Maas en de Rotte en daarbij verwachten wij slechts 5 kg afval per km = 450 kg afval op te halen.

Fietsvissen
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/fietsvissen
Op Wereld Water Dag 2014 verraste de jonge Sebastiaan Zonneveld ons in Alphen aan den Rijn toen hij samen met mijn broer, schoonzus en kinderen maar liefst 6 fietsen uit de Oude Rijn wist te vissen. Dit jaar gaan wij niet alleen in Alphen aan den Rijn maar ook in Amsterdam, Rotterdam en Gouda fietsvissen. Help je mee?

Van afval tot sloep
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/van-afval-tot-sloep
Dit jaar zullen deelnemers aan deze rivier schoonmaak net als in 2014 en 2015 wederom gevraagd worden om het vuil te turven op de Wereld Water Dag turfkaart alvorens zij het afval met een schepnet, prikstok, etc in hun vuilniszak werpen. De vuilniszakken worden vervolgens afzonderlijk gewogen en genummerd waarna ze worden afgevoerd. Dit jaar krijgen de groepen drie type / kleuren vuilniszakken mee:
– Blauw voor papier en plastic (pet flessen, verpakkingsmaterialen, drukwerk)
– Groen voor ijzer, staal en glas (blikjes, ijzerdraad, flessen)
– Zwart voor natuurlijke materialen (takken, hout, groenafval).
Deze worden apart gerecycled en met bruikbare delen van de blauwe zakken wordt na afloop een sloep gebouwd. Tijdens het afsluitende Schoon Water Feest zal Stichting Aquarius verder bekend maken hoeveel en wat voor soort afval per etappe/gemeente is verwijderd.

Meten Is Weten
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/meten-is-weten

In verband met ons tienjarig bestaan gaan wij met verschillende scouting verenigingen aan de route van 22 maart 2016 tot 22 maart 2017 wekelijks onderzoek doen naar de waterkwaliteit. Wij hebben daartoe een visvriendelijk meetinstrument ontwikkeld waarmee wij de fysieke (waterstand, -snelheid, etc), de chemische (zuren, verontreiniging, etc) en de biologische (alles wat er leeft) stand van de rivier een jaar lang gaan monitoren. De gegevens van de fysieke, (micro) biologische en scheikunde gegevens worden openbaar gemaakt en zijn voor scouting groepen, scholen aan de route en iedereen die maar wil te raadplegen.

Kleurplatenwedstrijd
www.stichtingaquarius.nl/doe-mee/kleurplatenwedstrijd

Voor de jongste deelnemers heeft Stichting Aquarius nog een mooie kleurplaten actie. Deelnemers kunnen deze op zondag 22 maart bij Stichting Aquarius en of haar vrijwilligers/coördinatoren inleveren en in ruil daarvoor krijgen ze een mooie Wereld Water Dag speldje. De kleurplaten worden aan het eind van de dag overhandigd aan de burgemeester van Rotterdam.

Programma
www.stichtingaquarius.nl/wereld-water-dag/programma
Vrijdag 19 maart
15-17:00 Schoon Water Borrel IV (Huis Der Zotheid – Rotterdam)
www.ideeenvoorwater.nl
Met de Schoon Water Borrel kan iedereen die werkzaam is op het gebied van schoon water, etc met elkaar in contact komen. De Schoon Water Borrel is ook het moment dat de 5 meest briljante jongeren van 12 tot 18 jaar hun beste ideeën voor schoon water mogen presenteren aan professionals (ondernemers, politici, wetenschappers, journalisten, etc).

Maandag 21 maart
15-17:00 Dichten Voor Water III (Gemeentehuis Alphen aan den Rijn)
www.dichtenvoorwater.nl
Tijdens Dichten Voor Water III worden de 12 mooiste gedichten over Schoon Water voorgelezen door de makers zelf.

Dinsdag 22 maart
18-21:00 Schoon Water Feest (Huis Der Zotheid, Rotterdam)
Na afloop zijn alle deelnemers van harte welkom om met elkaar Amsterdam Rotterdam Schoon feestelijk af te sluiten.

Zondag 31/7 
12:00-15:00 Kunstwerken Voor Water II
www.kunstwerkenvoorwater.nl
Tijdens 9 jaar Rotterdam Swim worden op het Noordereiland de 12 mooiste Kunstwerken Voor Water II vertoond. Aan deze kunstexpositie kunnen kunstenaars uit heel Nederland meedoen.

Partners
Amsterdam Rotterdam Schoon wordt mede mogelijk gemaakt door:
Provincies :
Waterschappen :
Gemeenten : Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Amstelveen

Verder gaat de opbrengst van de jaarlijkse Amsterdam Rotterdam Triathlon, Amsterdam Swim, Rotterdam Swim, Royal Amstel Swim en de Nationale Nieuwjaarsduik ook elk jaar naar deze rivier schoonmaak.