Dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland geeft lezing in TU Delft

Dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland geeft lezing in TU Delft

juli 2, 2019 Uncategorized 0

Met ruim 17 miljoen Nederlanders leven we op 42.508 vierkante kilometer. Een kwart van dat gebied ligt onder het gemiddelde zeeniveau, een derde van ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Toch zijn we gezond, hoogopgeleid en gelukkig. Getto’s en banlieues waar niemand durft te komen zijn er in Nederland niet. Onze infrastructuur en openbare ruimte behoren tot de beste van de wereld. We wonen in een planologisch paradijs dat hebben we zelf gemaakt.

Dat paradijs is echter nimmer af en zeker geen statisch gegeven. Integendeel, het aardse paradijs vereist dat we voortdurend handelen. Steeds dienen zich nieuwe opgaven aan: we hebben meer en andere woningen nodig, het klimaat verandert, we willen onze economie verduurzamen, we worden steeds mobieler en de biodiversiteit staat onder zware druk. Om het paradijs te behouden zullen we het dus moeten veranderen.

In de oratie ‘de paradox van het paradijs’ schetst Co Verdaas een handelingsperspectief en een kennisagenda voor het onderhoud van ons paradijs.