Wij zoeken vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers

maart 8, 2019 Uncategorized 0Elke dag hoort u iets over het klimaat, over luchtverontreiniging, watervervuiling, etc en Stichting Aquarius doet daar iets aan. Sinds 2009 maakt Stichting Aquarius met de opbrengst van de Rotterdam Swim, de Zeemeerminnen Parade, de Nationale Nieuwjaarsduik, de Amsterdam Rotterdam Triathlon en andere evenementen met hulp van gemeenten, provincie en sponsoren elk jaar op Wereld Water Dag een rivier schoon.

Financiën
Nu de drie waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard niet meedoen hebben wij een tekort van € 7.500,-. Wij vroegen deze waterschappen nl elk € 2.500,- bij te dragen. De provincie droeg € 2.000,- bij en alle gemeenten met uitzondering van Leiden droegen € 1.000. Door dit tekort werken wij nu met een verlies van maar liefst € 8.500,- en om dit verlies zo laag mogelijk te houden draaien wij elke cent drie keer om en zijn wij meer dan ooit afhankelijk van anderen.

Deelnemers
Daarom dat wij nu huis aan huis de Wereld Water Dag krant (4 pagina’s) en een posters langs de route verspreiden om zoveel mogelijk deelnemers op de been te brengen. Geld voor een social media campagne hebben wij echter niet. Daarom hoop ik dat u als media ons een handje zou willen helpen om deelnemers te werven in Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam.

Route
www.wereldwaterdag.nl/route
Dit jaar maakt men van het stadhuis van Leiden tot het stadhuis van Rotterdam de gehele Nieuwe Rijn, Rijn-Schiekanaal en Schie schoon en een deel van de Maas en de Rotte schoon. Op deze 45 km lange route verbindt Stichting Aquarius 1,5 miljoen inwonend wonend en/of werkend in 40.000 bedrijven, 6 gemeenten (Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam), 3 universiteiten, 3 waterschappen en 1 provincies.

Opbrengst
Tijdens deze rivier schoonmaak richten de deelnemers zich hoofdzakelijk op de oevers, kades, parken, straten en wegen op max. 25 meter aan weerszijden van deze 45 km lange route. Per km verwacht men 
zo’n 4 kg afval per km = 180 kg afval op te halen. Het vuil wordt overigens in verschillende vuilniszakken verzameld, afzonderlijk gewogen en afgevoerd. Dit jaar krijgen de groepen zes kleuren vuilniszakken mee:
– Geel voor plastic, 
– Groen voor groen afval,
– Blauw voor glas, 
– Rood voor metalen 
– Wit voor papier en 
– Grijs voor restafval 
Tijdens het afsluitende Schoon Water Feest zal Stichting Aquarius verder bekend maken hoeveel en wat voor soort afval per etappe/gemeente is verwijderd. 

Partners
Deze 45 km lange rivier schoonmaak wordt mede mogelijk gemaakt door:
Provincies : Zuid Holland
Gemeenten : Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Delft en Rotterdam
Sponsoren : Huis Der Zotheid
Partners : Zomer Universiteit Nederland, Dutch Design Battle, Art Drawing Center, Stichting Aquarius en het Internationale Jeugd Film Festival